ДГ "Веселушка"

Детска градина в с. Марково, общ. Родопи

 

 

"Децата трябва да бъдат учени как да мислят, а не какво да мислят"

                                                                                        Маргарет Мийд